fbpx

Klimaatbeheersing kantoor: juiste optimalisatie belangrijk voor goede werkprestaties

klimaatbeheersing kantoor foto 1
de Schilt Bedrijven te Meerkerk

Een optimale klimaatbeheersing op kantoor is belangrijk voor een aangenaam werkklimaat. Een prettige kantoortemperatuur, de juiste luchtvochtigheid op kantoor en gezonde CO2 waarden in het kantoor bepalen samen het binnenklimaat. Een gezond binnenklimaat draagt direct bij aan de prestaties van medewerkers. Het comfort in de werkruimte en op de werkplek zou dus eigenlijk nummer 1 prioriteit van werkgevers moeten zijn bij de bouw, verbouw of inrichting van een kantoor. Maar dat is niet altijd eenvoudig te realiseren, tenzij men weet waar men op moet letten.

Belangrijke onderdelen van een goede klimaatbeheersing kantoor

Temperatuur kantoor

Temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie: een lastig trio, want de ideale temperatuur in een kantoor is niet voor iedereen gelijk, de luchtvochtigheid is van veel externe invloeden afhankelijk en ventilatie van ruimtes is vaak niet zo makkelijk. Daarom is het belangrijk om medewerkers te betrekken bij de ontwerpprocessen en inregeling van klimaatinstallaties in kantoorpanden. In overleg kunnen dan verschillende ruimtes met verschillende temperaturen optimaal afzonderlijk worden ingeregeld en is direct ingrijpen mogelijk, als er toch minder comfortabele omstandigheden worden geconstateerd na ingebruikname van de installatie.

Luchtvochtigheid kantoor en CO2 waarden kantoor

Andere factoren die geregeld moeten worden met een klimaatinstallatie, zijn de luchtvochtigheid en CO2 waarden in een kantoorruimte. Beiden zijn te beïnvloeden door de juiste ventilatie. Een goed geventileerde ruimte is echter niet op elke kantoorlocatie eenvoudig te realiseren. In kantoren in industriegebieden is het bijvoorbeeld noodzakelijk de lucht eerst te filteren voor deze in het gebouw naar binnen geblazen wordt. Diep inpandig is het bijvoorbeeld lastiger om met natuurlijke ventilatie frisse lucht binnen te krijgen. Omdat frisse lucht een onzichtbare factor is, wordt deze vaak minder snel aangewezen als verstoorder van de concentratie van de medewerkers. Zuurstof is één van de essentiële brandstoffen van het lichaam en helpt om scherp, effectief en actief te blijven.

klimaatbeheersing kantoor foto 2
de Schilt Bedrijven te Meerkerk

Ook akoestiek is belangrijk

Waar temperatuur en ventilatie in een kantoorpand voor zichzelf sprekende zaken zijn als het gaat om werkcomfort, wordt in de regel minder snel gedacht aan akoestische aspecten in de luchtbehandelingsinstallatie. Omdat in kantoorruimtes meestal al veel geluidsbronnen aanwezig zijn (denk aan collega’s, telefoons en geluiden van buiten) is het uiteraard van belang dat de installatie zo min mogelijk geluid produceert. Het is belangrijk om ook hier rekening mee te houden bij het kiezen van een klimaatoplossing.

Klimaatbeheersing kantoor: uitdagingen voor de installateur

Binnen de kantorenmarkt hebben zich de laatste jaren veel veranderingen voorgedaan. Het zwaartepunt is verschoven van nieuwbouw naar ombouw, verbouw en renovatie. Daarmee is het ontwerpen, leveren, installeren en in gebruik nemen van klimaatinstallaties ook veranderd. Bij ombouw, verbouw en renovatie heeft u als installateur tegenwoordig vaker te maken met de beperkingen van bestaande (vaak oudere) gebouwen. Dat levert voor de klimaatinstallatie regelmatig uitdagingen op die men bij nieuwbouw meestal niet tegenkomt.

De locatie van een pand is uiteraard ook van belang bij de levering en installatie van een klimaatsysteem. Vaak is het vereist om per bouwdeel of per verdieping de installatie aan te leveren of te installeren. Dit kan in drukbevolkt en stedelijk gebied (waar in toenemende mate werkplekken en kantoorpanden gerealiseerd worden) een uitdaging geven voor de levering. Zo komt het veelvuldig voor dat de luchttechnische componenten voor de klimaatinstallatie nét voor de installatie aangeleverd dienen te worden. Steeds per verdieping of bouwdeel. En natuurlijk steeds opnieuw op diezelfde lastig bereikbare plek. Het is dan noodzakelijk om just-in-time te leveren, zodat dit proces naadloos en zonder onnodige vertragingen verloopt.

De organisatie van complexe projecten in dichtbevolkte gebieden en met de beperkingen van bestaande gebouwen vraagt om voldoende flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij de uitvoering van de plannen. Gedurende de realisatie van projecten is het belangrijk om de kwaliteit van de montage en installatie doorlopend te blijven controleren en om de bouw nauwlettend te blijven volgen. Hierdoor worden de knelpunten snel opgelost en komen de opleveringstermijnen niet in gevaar.

klimaatbeheersing kantoor foto 3
de Schilt Bedrijven te Meerkerk

Waar let u als adviseur op bij een kantoorpand?

Flexibiliteit

In Nederland zien we de laatste tijd flink veel veranderingen op de kantorenmarkt. Mede door de transformatie en herbestemming van kantoorgebouwen daalt de totale voorraad vierkante meters kantoorruimte. De vraag naar bestaande kantoorgebouwen, al dan niet gerenoveerd, neemt toe. Dat geldt ook voor de vraag naar flexplekken in kantoorgebouwen. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee dat er sneller en meer wijzigingen in de behoeften van de gebruikers van kantoorruimtes komen. Daarom is het belangrijk om gebouweigenaren te adviseren om te kiezen voor klimaatinstallaties die voldoende ruimte bieden voor lokale inregeling, waardoor meer variatie en flexibiliteit mogelijk wordt.

Duurzaamheid

Naast de vraag naar flexibiliteit is de focus de laatste jaren meer komen te liggen op de duurzaamheid van kantoorgebouwen en op de eis om zoveel mogelijk aan de energieprestatie-eisen te voldoen. Dit leidt er nogal eens toe dat de klimaatinstallatie een ondergeschoven kindje wordt, terwijl een uitgebalanceerde installatie er juist aan bij kan dragen dat de energieprestatie-eisen gehaald worden. Belangrijk dus om te benoemen in adviesprocessen.

Door de keuze te maken om binnen de klimaatinstallatie producten van topkwaliteit te gebruiken en door deze te laten installeren volgens de geldende LUKA-normen, is er binnen de installatie zo min mogelijk energieverlies. Ook kunnen inventieve oplossingen als warmteterugwinning en duurzame energieopwekkers goed samenwerken met de installatie, wat eveneens een uitstekende bijdrage kan leveren aan het beperken van energieverlies.

Optimalisatie

Doordat er onder kantoorpersoneel makkelijk klachten kunnen ontstaan over het binnenklimaat, is het belangrijk om opdrachtgevers te adviseren om vooraf op een zo gedetailleerd mogelijk niveau te inventariseren wat de individuele klimaatwensen zijn, bijvoorbeeld als het om de temperatuur gaat. Zo kan “aan de voorkant” rekening gehouden worden met het ontwerpen van de installatie, de inrichting van de werkplekken en het inregelen van de installatie. Dat scheelt achteraf een berg aan klachten, maakt het proces efficiënter en zorgt voor optimalisatie van het eindresultaat.


Klimaatbeheersing kantoor en de Schilt Bedrijven

De Schilt Bedrijven zijn in het hart van de Randstad gevestigd: de regio met de hoogste kantoordichtheid van Nederland. Mede door dit geografische feit hebben wij door de jaren heen veel ervaring met klimaatinstallaties voor kantoorpanden opgedaan en veel hoogwaardige klimaatinstallaties mogen leveren. Hierdoor kunnen we ons met enige bescheidenheid beschouwen als specialist in de kantorenmarkt. Met onze eigen productie aan kanaalstukken, onze eigen voorraad aan luchttechnische componenten van marktleider TROX en onze expertise in airconditioning, zijn wij in staat om snel en adequaat grote en kleine projecten in kantoorpanden te voorzien van een gezond en aangenaam binnenklimaat.

Gerealiseerde projecten waar de Schilt Bedrijven aan hebben bijgedragen zijn onder meer de kantoorgebouwen The Olympic en The Cloud, beiden gesitueerd in Amsterdam.

Wilt u meer weten over een gezonde en prettige klimaatbeheersing op kantoor? En hoe u ervoor zorgt dat het ventilatiesysteem in een kantoor op orde is? In onze handige ventilatiewijzer vindt u handvaten om aan de slag te gaan met het binnenklimaat in kantoren. 

Het pand van Schilt Meerkerk, specialist in klimaattechniek
Gerelateerde projecten:
  • schilt_196A1770
    The Cloud, Amsterdam
  • Schilt_Amsterdam_196A2130_Danzigerkade 85
    Danzigerkade 85, Amsterdam
  • Olssen, Sliedrecht
Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in de producten en/of diensten van Schilt,
vraag dan informatie aan via onderstaand formulier.

Leo 't Jong

Leo 't Jong

Addy Buijserd

Addy Buijserd