fbpx

Disclaimer

De Schilt Bedrijven streven ernaar op de website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de Schilt Bedrijven de grootst mogelijke zorg besteden aan de ontwikkeling van de website, staan de Schilt Bedrijven niet in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De inhoud op de website kan veranderen zonder dat de gebruiker hiervan van tevoren op de hoogte wordt gesteld.

Aan de (juistheid van de) informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Schilt Bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en ontbrekende informatie betreffende de inhoud of functioneren van de website of schade die hieruit voortvloeit.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, afbeeldingen, documenten, (grafisch) materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag enkel voor persoonlijk gebruik worden gebruikt. Niets van deze inhoud mag verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze openbaar gemaakt worden, tenzij de Schilt Bedrijven hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.

De website bevat links naar andere websites om de gebruiker te informeren. De Schilt Bedrijven aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites.