fbpx

Privacyverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van:

Schilt Bedrijven B.V.
Energieweg 29
4231 DJ Meerkerk
Telefoon: 0183-352544
Website: www.schiltbedrijven.nl
E-mail: info@schiltbedrijven.nl

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij o.a. uit voor welk(e) doel(en) wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij deze persoonsgegevens verwerken. Ook geven wij aan hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Afhankelijk van uw hoedanigheid kunt u hieronder lezen wat op u van toepassing is.

Voor bezoekers van onze website

Cookies

De websites van de Schilt Bedrijven maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website goed te laten functioneren. 

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven dan maken wij gebruik van tracking (marketing) cookies. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u gericht aanbiedingen kunnen doen voor producten of diensten. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. 

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Omdat statistieken anoniem worden bijgehouden, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies en mogen wij deze plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

De inrichting van Google Analytics is in overeenstemming met de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens:

  • De website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten volgens de Europese privacywetgeving;
  • Er worden geen IP-adressen opgeslagen, omdat het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • ‘Gegevens delen’ met andere Google diensten is uitgeschakeld;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

In ons cookiebeleid leest u meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw cookievoorkeuren beheert.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van zakelijke relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor hebt gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres, contactgegevens en IP-adres.

Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Wij verwerken de volgende gegevens: (bedrijfs)naam, adres, contactgegevens en IP-adres.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u advies te geven, een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van sollicitanten

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres, contactgegevens, cv en IP-adres.

Bent u een sollicitant, dan verzamelen wij uw gegevens om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie bij Schilt en/of bewaren we je gegevens voor het geval er een geschikte vacature ontstaat.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde acties geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze doeleinden.

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens deel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst. Ook delen we uw gegevens met externe partijen zoals het marketingbureau waarmee wij samenwerken. Daarnaast maken we gebruik van zogenaamde Facebook lead-advertenties. Indien u uw gegevens via een Facebook-leadformulier achterlaat, worden uw gegevens ook gedeeld met Facebook. Facebook geeft aan de gegevens conform hun gegevensbeleid te gebruiken. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen, omdat wij onder andere gebruik van maken Google Analytics (wel anoniem) en social media zoals Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacywetgeving.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens ((bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummers) en IP-adres bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen of telefonisch contact met u op te nemen over onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u informatie of een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u heeft gesolliciteerd bij ons zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen of maximaal 1 jaar als u toestemming geeft om uw sollicitatie langer te bewaren of wanneer u een open sollicitatie heeft verstuurd.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de Schilt Bedrijven, Energieweg 29, 4231 DJ Meerkerk, 0183-352544, info@schiltbedrijven.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Meerkerk, 25 mei 2018