fbpx

Schilt Bedrijven verzorgt gastlessen voor middelbare scholieren in Aircademy

‘Door Gilde Vakcollege uit Gorinchem en het Altena College uit Sleeuwijk zijn we gevraagd om diverse gastlessen in de koudetechniek en klimaattechniek voor hun leerlingen te verzorgen. Uiteraard hoefden wij hier niet lang over na te denken’, aldus Peter Druijff, praktijkopleider bij de Schilt Bedrijven.


Hotspot

Om naast de lessen op school ook specialistische kennis over te brengen aan de leerlingen van het Gilde Vakcollege en het Altena College, zijn er zogenaamde ‘hotspots’ in het leven geroepen. Hotspots zijn bedrijfslocaties die aanvullingen geven op het onderwijsprogramma. De Schilt Bedrijven is zo’n hotspot. De leerlingen volgen bijvoorbeeld een verdiepende praktijkopdracht bij zo'n hotspot, aanvullend op de theorie die zij op school krijgen.

Bij de Schilt Bedrijven vinden we een goede aansluiting vanuit het technisch onderwijs richting de werkvloer erg belangrijk. Daarom doen wij met ons eigen interne opleidingsinstituut de Aircademy graag dienst als hotspot. Vierdejaars leerlingen van de vmbo scholen in het basis-, kader- en het gemengde leerwegniveau, die de PIE (produceren, installeren, energie) richting volgen doen mee aan het keuzevak ‘Duurzaam’. Onderdeel van dit vak is onder andere de Koudetechniek. Als koeltechnisch bedrijf is Schilt Airconditioning natuurlijk de ideale plek om de leerlingen kennis bij te brengen over dit vakgebied.

Dat betekent dat deze leerlingen (ongeveer 20 per schooljaar) tijdens het schooljaar een aantal keer de verdiepende praktijkopdracht bij een hotspot zullen uitvoeren. Dit doen zij door een (halve) dag naar de hotspot te gaan waar ze werken aan een zo realistische mogelijke opdracht die hen een beeld van de praktijk moet geven. De leerlingen voeren de opdracht uit onder begeleiding van professionals uit het bedrijf. Er is ook altijd een docent aanwezig van de school. Het cijfer waarmee de praktijkopdracht wordt beoordeeld telt mee voor het examen en bij het afronden van het keuzevak.

                                                                                        Koudetechniek/klimaattechniek

De Schilt Bedrijven verzorgd gastlessen

Leerlingen van het Gilde Vakcollege uit Gorinchem en het Altena College uit Sleeuwijk. 

Om de leerlingen een zo realistisch mogelijke praktijkopdracht te geven, hebben we in het leslokaal van onze Aircademy een proefopstelling van een split-aircosysteem opgezet. Op deze proefopstelling kunnen de leerlingen zelf handelingen verrichten rondom de montage en installatie van dit aircosysteem. We geven ze onder meer les in het aanleggen van de koelleidingen, het hardsolderen onder stikstofflow, het vacumeren en afvullen van de installatie en het doen van enkele koeltechnische metingen. Daarnaast kunnen we op onze proefopstellingen ook storingen nabootsen. Na het uitlezen van de storingsmelding kunnen we de leerlingen begeleiden bij het oplossen van de storing.


Aircademy

De gastlessen worden gegeven in het praktijklokaal van onze eigen Aircademy. De Aircademy is ons interne opleidingsinstituut waar we nieuwe (jonge) werknemers van de Schilt Bedrijven opleiden tot de volgende generatie klimaattechniekers. Ook stimuleren we eigen werknemers in de Aircademy om zich te ontwikkelen in het vakgebied.

De Schilt Bedrijven verzorgd gastlessen

De gastlessen vinden plaats in het Aircademy praktijklokaal.

De toekomst & de Schilt Bedrijven 

We richten ons al veel langer op het aantrekken van jeugd en schoolverlaters, want: ‘De jeugd heeft de toekomst!’ Door te investeren in enthousiast, jong talent in ons vakgebied bieden we kansen aan de volgende generaties. Dit doen wij door stageplekken en BBL opleidingen aan te bieden zodat de leerlingen al op jonge leeftijd met ons vak in aanraking komen en geënthousiasmeerd worden om in de klimaattechniek aan de slag te gaan!