fbpx

Ventilatie scholen: veilig leren in een optimaal klimaat

Virussen en bacteriën verspreiden zich minder gemakkelijk in een goed geventileerd lokaal. Zorg daarom dat het ventilatiesysteem in uw school op orde is. Hoe u deze ventilatie op scholen verbetert? Dat ontdekt u in de Ventilatiewijzer.

Gomarus Zaltbommen; ventilatie scholen verbeteren

Het Gomarus, Zaltbommel

Ventilatie scholen onder het vergrootglas

Ventilatie in scholen staat sinds de coronacrisis flink centraal. Het is aangetoond dat goede ventilatie kinderen en personeel beschermt tegen de verspreiding van virussen. Zo’n virus heeft dan een kleinere kans om zich te verspreiden. Maar goede ventilatie was altijd al heel belangrijk, omdat het comfort- en gezondheidsklachten bij leerlingen en leerkrachten voorkomt. Met deze informatie in het achterhoofd is het dan toch ronduit frappant dat een fors aantal schoolgebouwen (nog lang) niet voldoet aan de wettelijke normen voor ventilatie. Hoe zit dat bij u? Als uw schoolgebouw niet aan de eisen voldoet of als u dat niet zeker weet, is het hoog tijd voor actie! Download direct onze handige Ventilatiewijzer en ontdek welke eisen voor u gelden en wat u kunt doen om daaraan te voldoen.

Veel scholen voldoen niet aan de wettelijke normen 
voor ventilatie 

Zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de bestaande normen. Dat werd al voorzichtig geconcludeerd naar aanleiding van een in opdracht van de Rijksoverheid uitgevoerd onderzoek. Het onderzoek loopt nog, dus de werkelijke aantallen kunnen afwijken. Maar die 11% baart ons, de Schilt Bedrijven, zorgen. Omdat het gaat om de gezondheid van kinderen zou dat percentage 100% moeten zijn.

Noorderhuis, Noordeloos: ventilatie scholen verbeteren

'School met de Bijbel' in Het Noorderhuis, Noordeloos

De noodzaak van goede ventilatie op scholen

Iedereen moet veilig kunnen leren en werken

Goede ventilatie:

  • Is belangrijk voor de gezondheid van leerlingen en leerkrachten;
  • Zorgt dat leerlingen beter kunnen presteren;
  • Verkleint de kans dat een luchtweginfectie zoals COVID-19 of kinkhoest zich verspreidt;
  • Wordt door de Overheid verplicht in het Bouwbesluit uit 2012.

De verantwoordelijkheid voor het creëren van een gezonde, veilige omgeving in het onderwijs ligt op verschillende plaatsen. Uiteraard creëren de Overheid en de politiek het beleid, de randvoorwaarden en faciliteren zij ondersteuning in financiële zin. Maar uiteindelijk zit u als schoolbestuurder in de eerste lijn. Het constateren van het probleem is één, het vinden van een oplossingsrichting is dan al twee, maar het uiteindelijk verbeteren van de situatie is vaak een hele klus. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, schakelt u de Schilt Bedrijven in. Wij bieden u gedegen advies, een passende technische oplossing en volledige ontzorging in het gehele proces!

In onze ‘Ventilatiewijzer voor scholen’ leggen we uit wat we precies doen, wat de huidige regelgeving voor u betekent en hoe we samen dankzij goede ventilatie scholen weer veiliger maken.

Waaraan moet het binnenklimaat in uw school voldoen?

Ventilatie is het 24 uur per dag verversen van de lucht in een ruimte. En verversen van lucht betekent niet alleen afvoeren van vervuilde lucht; het betekent ook het toevoeren van schone lucht. In Nederland geldt het Bouwbesluit uit 2012. Daarin staat regelgeving waaraan ventilatiesystemen in scholen aantoonbaar minimaal moeten voldoen. De Rijksoverheid en het RIVM verwijzen voor wat betreft de regels voor ventileren tegen besmettelijke virussen en bacteriën naar het Bouwbesluit uit 2012. Bovendien hebben ze aanvullende eisen opgesteld. Welke dat precies zijn, ontdekt u in de Ventilatiewijzer. De Schilt Bedrijven helpen u om aan alle eisen te voldoen. Wij inventariseren de situatie in uw gebouw en verbeteren daar waar nodig zodat u aan alle geldende eisen voldoet.

Noordeloos: goede ventilatie scholen belangrijk

'School met de Bijbel' in Het Noorderhuis, Noordeloos

De Schilt Bedrijven Ventilatiewijzer voor scholen

Leerlingen veilig en gezond laten genieten van onderwijs en beschermen tegen besmettelijke virussen en bacteriën. Daar gaan we voor. In onze Ventilatiewijzer vindt u handvaten om als schoolbestuur nu aan de slag te gaan met het binnenklimaat op uw locatie:

  • De huidige richtlijnen
  • Aandachtspunten voor ventilatie uit ‘Afdeling 3.6 Luchtverversing’ van het Bouwbesluit
  • Alle stappen die de Schilt Bedrijven uitvoeren om een schoolgebouw te laten voldoen aan de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit
  • Extra tips om de ventilatie in uw school te verbeteren
Vraag direct gratis de Schilt Bedrijven Ventilatiewijzer voor scholen aan

Ontdek hoe u leerlingen en leerkrachten een veilig en gezond binnenklimaat biedt

Liever direct contact opnemen? Bel naar 0183 35 25 44