fbpx

Radboud Tandheelkunde, Nijmegen

De Schilt bedrijven hebben veel bijzondere projecten bij gezondheidsinstellingen gerealiseerd. Bijzonder op het gebied van bijvoorbeeld grootte, eisen, locatie of andere karakteristieken. Eén van die bijzondere projecten was de renovatie van het Radboud gebouw Tandheelkunde in Nijmegen. Een complex project, wat niet zonder haken of ogen was, maar wat de Schilt bedrijven in samenwerking met opdrachtgever Kuijpers toch succesvol hebben gerealiseerd.

Bij het gebouw Tandheelkunde werd zowel  de klimaatinstallatie als het gehele luchtkanalenwerk vernieuwd; het enige dat bleef staan was de betonnen constructie en een aantal betonnen wanden. Ook is er op de benedenverdieping van het gebouw nog een flink stuk aangebouwd. Het project werd gerealiseerd met een Social Return on Investment aanpak, overeengekomen met de gemeente Nijmegen. Dat betekende dat er onder meer werklozen en studenten bij betrokken waren, wat dit project een geheel eigen dynamiek gaf.


Renovatie vs. nieuwbouw

Renovatieprojecten verschillen van nieuwbouwprojecten, dat zal geen nieuws zijn. Vaak blijft een gebouw bijvoorbeeld tijdens een renovatie in gebruik. Ook in dit geval moest er daarom om de oude, in gebruik zijnde klimaatinstallaties heen gewerkt worden. Die moeten zeker in een zorginstelling als deze goed blijven werken. De patiënten hebben immers doorlopend goede zorg nodig en daarnaast is het natuurlijk zeker bij een dergelijk project als dit extra belangrijk dat de overlast van de renovaties tot een absoluut minimum beperkt wordt. Daarnaast moeten er voorzieningen worden getroffen, zodat de luchtdruk op de bestaande klimaatinstallatie in tact blijft.

Daar nog bovenop geldt: hoe ouder een gebouw, hoe groter de kans dat de tekeningen niet geheel meer kloppen en dat je midden in je verbouwing ineens iets tegenkomt dat niet aangegeven is op de tekening. Dat was ook het geval in Nijmegen. Van de Schilt bedrijven vraagt dat in zo’n situatie om absolute flexibiliteit en om denken in oplossingen. Hoe zorg je ervoor dat je in zo’n situatie technisch verantwoord tóch het gewenste resultaat kunt behalen?

“​Ik denk dat wij wat betreft meedenken toch wel aan de bovenkant van de markt zitten.” 

Gerard Bos

projectleider

Radboud Nijmegen

Minimale overlast voor patiënten

Om de overlast voor patiënten minimaal te houden, werd de verbouwing van het Tandheelkunde gebouw opgedeeld in twee delen. Eerst werden de bovenverdiepingen verbouwd, terwijl de patiënten op de onderste verdiepingen werden verzorgd. Later werd dat omgedraaid en konden de onderste verdiepingen worden verbouwd.  Projectleider Gerard Bos van de Schilt bedrijven: “In dit soort situaties voelen we ons bij de Schilt bedrijven als een vis in het water. We denken goed mee in eventuele problemen die zich voor zouden kunnen doen bij een dergelijke omschakeling”. Bij de Schilt bedrijven kijken we dan ook verder dan onze eigen werkzaamheden bij dit type projecten en denken we echt mee met de opdrachtgever om álle problemen zoveel mogelijk te vermijden.

Ook geluidsoverlast is vervelend voor de patiënten. Dat betekende bij het Tandheelkunde gebouw dat er slechts op zorgvuldig van tevoren geselecteerde tijden kon worden gewerkt. Bij de Schilt bedrijven zijn we zeer flexibel in zo’n geval: met een 9-tot-5-mentaliteit krijg je een project als dit gewoon niet voor elkaar. Daarmee maken we als Schilt bedrijven dan ook echt een verschil.

Logistiek complex

Er was weinig ruimte beschikbaar voor opslag in en rondom het Tandheelkundegebouw, waardoor er just-in-time moest worden afgeleverd. Voor alle leveranciers samen was er bovendien slechts één hijscontainer beschikbaar. Het gebruik ervan moest dus goed op elkaar worden afgestemd tussen de verschillende partijen op en rond de bouwplaats. Een complicerende factor, waar we bij de Schilt bedrijven wel aan gewend zijn.

Gedurende het gehele project, dat ruim twee jaar duurde, bleven de Schilt bedrijven constant nauw betrokken bij alles wat er gaande was. Projectleider Gerard Bos was dan ook wekelijks op de Nijmeegse locatie te vinden om eventuele problemen op te lossen en om daarnaast als aanspreekpunt te fungeren, bouwvergaderingen te houden en om met de opdrachtgever te overleggen.

Cleanrooms

Een andere factor die het project complex maakte, was het feit dat een deel van het klimaatsysteem geplaatst moest worden in zogenaamde cleanrooms. Dat zijn ruimtes waarin temperatuur, luchtsnelheid, overdruk en luchtvochtigheid meer dan gemiddeld van belang zijn. 

Doordat de montagewerkzaamheden gelijktijdig met de bouwkundige werkzaamheden plaatsvonden, was het een uitdaging om aan de gewenste cleanroomcondities te kunnen voldoen. Bouwkundige werkzaamheden veroorzaken immers veel stof, wat uiteraard zeer onwenselijk is in het luchtkanalensysteem van een cleanroom. Bij dit project moesten de kanaalsystemen dan ook steriel worden vervoerd, geïnstalleerd en opgeleverd.

Daarbij moesten de kanaaluiteinden ook nog eens zorgvuldig worden afgedekt, om inwendige vervuiling van de luchtkanalen te voorkomen.

Het merendeel van de producten, dat nodig is voor een dergelijk project, ligt bij de Schilt bedrijven gewoon op voorraad. Tevens beschikken de Schilt bedrijven over een eigen productielijn die spoedleveringen mogelijk maakt. Daardoor was het ook in dit geval mogelijk om de werkzaamheden snel en zorgvuldig uit te voeren, ondanks het feit dat er tijdens de werkzaamheden diverse onvoorziene problemen op te lossen waren.


De Schilt bedrijven gaan verder

“Ik denk dat wij wat betreft meedenken toch wel aan de bovenkant van de markt zitten,” stelt projectleider Bos. We zijn in veel gevallen al vanaf een heel pril stadium betrokken bij projecten en dat gaat meestal verder dan bij veel andere leveranciers in de installatiebranche. Zo komt het regelmatig voor dat wij afwijkingen constateren in een ontwerp, waar wij de installateur in een vroeg stadium op wijzen, zodat het project toch tijdig en kwalitatief opgeleverd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarbij er te hoge luchtsnelheden in de luchtkanalen voorzien zijn, waardoor er geluidsoverlast kan ontstaan of denk bijvoorbeeld aan de vervelende gevolgen van uitblaaspatronen van roosters waar onvoldoende naar gekeken is. 

Al met al dragen we dan ook regelmatig bij aan een behoorlijke faalkostenreductie, die in veel gevallen voor de opdrachtgevers een financieel positief eindresultaat oplevert. Bos: “Dat zou je misschien niet verwachten in ons takenpakket, maar het is wel iets waar we onze opdrachtgevers in ontzorgen. Dat is voor hen een enorme toegevoegde waarde. Dat stukje ontzorging voor de installateur en voor de opdrachtgever: dat vinden we bij de Schilt bedrijven erg belangrijk; niet alleen in dit bijzondere project in Nijmegen, maar bij al onze projecten”.


Gerelateerde projecten

  • Inntel Hotels Amsterdam Landmark
  • schilt_Schilt_UMC__196A1031
    UMC, Utrecht
  • schilt_4e_Gymnasium_Schilt_196A9983_HR
    4e Gymnasium, Amsterdam

Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in de producten en/of diensten van Schilt Airconditioning,
vraag dan informatie aan via onderstaand formulier.

Leo 't Jong

Leo 't Jong

Addy Buijserd

Addy Buijserd