fbpx

De zorg ontzorgen: Luchtkanalen voor Q-bital Healthcare Solutions

Enigszins verstopt op het industrieterrein in Nieuwegein is Q-bital Healthcare Solutions, gevestigd. Deze toonaangevende, wereldwijde leverancier levert in beperkte tijd kwalitatief hoogstaande, op maat gemaakte duurzame mobiele en modulaire zorgruimtes. Deze zorgruimtes voldoen aan de specifieke behoeften van de zorgaanbieders en -systemen. Schilt Bedrijven heeft in opdracht van Q-bital Healthcare Solutions diverse units voorzien van luchtkanalen. In de productiehal in Nieuwegein zijn de verschillende modules geassembleerd tot onder andere operatiekamers en herstelruimtes. Na de assemblage zijn de modules verscheept naar de desbetreffende locaties. Edwin de Meijer, Projectleider Luchtkanalen bij Schilt Bedrijven en Reinoud Baas, Head Project Office Installations MEP bij Q-bital Healthcare Solutions vertellen over de samenwerking.

Snelheid is Key

Edwin de Meijer: “We hebben in Nieuwegein voor drie verschillende locaties, zorgunits voorzien van kanaalwerk. De snelheid van opleveren bij deze projecten zet flink wat druk op de ketel. Met name de eerste set units moest in zeer korte tijd opgeleverd worden, omdat we daar pas later in het proces hebben kunnen inspringen. Dat betekende veel doorvragen en afstemmen met de opdrachtgever, maar daarnaast ook met de monteurs om de tekeningen en de daadwerkelijke installatie allemaal op tijd in orde te krijgen.”

Reinoud Baas beaamt de tijdsdruk: “het hele logistieke en productieproces is vanwege de korte doorlooptijd zo ontzettend dynamisch dat het werk soms ook wel pionieren is. Tussen de aanvraag en het moeten kunnen ontvangen van patiënten, zit vaak minder dan een half jaar, maar onze producten voldoen wel aan alle eisen die ook gelden voor permanente bouw. Je moet snel kunnen schakelen, aanpassen, organiseren, onderhandelen, maar vooral gaan. Dat maakt het leuk, maar inderdaad ook heel uitdagend.”

Edwin: “We hebben ervoor gekozen om de luchtkanalen van Schilt Bedrijven star aan het plafond te hangen in plaats van de gewoonlijke montage in verband met het transport. Voor de toekomst kunnen we ook overwegen om bijvoorbeeld de technische ruimtes in skids te bouwen in plaats van deze afzonderlijk op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat optimaal gebruikgemaakt kan worden van de tijd in het installatieproces, omdat het sneller is om alle componenten al compleet op een frame te installeren en assembleren. Zo hoeft er minder te worden gemonteerd op locatie.”

Duurzaamheid en Hergebruik

Energie en energietransitie zijn voor de zorgsector belangrijke items. Vooral aansluitwaarden zijn voor een ziekenhuis van belang omdat deze ontzettend veel invloed hebben op het energieverbruik en op de kosten. Duurzame energie en slimme, flexibele oplossingen zijn voor deze sector cruciaal en dat heeft ook effect op de zorgunits van Q-bital Healthcare Solutions.

Reinoud: “We streven continu naar een zo duurzaam mogelijke oplossing. Zonnepanelen, dikkere isolatie; er wordt daar waar mogelijk al rekening mee gehouden in de productie. Belangrijk is dat het ook past binnen de standaardisatie van onze units; we leveren immers halfproducten die klaar zijn om on-site te worden afgemaakt. De wanden van de mobiele units zijn veelal hetzelfde. Hierdoor kunnen de units, als ze terugkomen, worden hergebruikt en uitgewisseld met een andere configuratie. Als we moeten opschalen, maakt deze standaardisatie dit veel makkelijker.”

Edwin: ”Qua duurzame oplossingen kun je bijvoorbeeld ook denken aan het toepassen van centraal gevoede DID units in de plafonds in plaats van allerlei losse airco’s. Dit soort units zijn modulair en worden centraal gevoed of bijvoorbeeld kleinere warmtepompen gebruiken die geïntegreerd zijn in een systeem. Er zijn tal aan mogelijkheden waarop we kunnen inspelen met de klimaatinstallaties.”

BIM en Circulariteit

Ten behoeve van de standaardisatie van de modulaire units van Q-bital Healthcare Solutions worden alle componenten van de units in een 3D Revit BIM-model gezet. Daarnaast is alles zodanig gepositioneerd in de units dat er zo min mogelijk gesloopt hoeft te worden.
Reinoud: “het streven is dat iedereen mettertijd ook toegang heeft tot ons BIM-model, want uiteindelijk helpt dat alleen maar bij de circulariteit van onze producten.”

Edwin: “voor het installatieproces is het meest optimale als ook het kanaalwerk al in het model gezet kan worden. Door of samen met ons en het liefst al in de fase van het voorontwerp. Dan kunnen we de engineering ook zelf oppakken en dit levert weer extra efficiëntie op in het hele bouwproces van de units. Je kunt dan veel beter adviseren en ook aan de voorkant, in plaats van aanpassingen moeten doen achteraf. Op een gegeven moment is het dan gewoon goed.”

Samenwerking

Reinoud: “de kwaliteit van de geleverde diensten van Schilt Bedrijven is uitstekend. Altijd op tijd en in z’n geheel binnen de planning en het afgesproken budget. Aan de voorkant mag van mij het offertetraject ook wel korter. Wij zijn een heel dynamisch bedrijf met korte doorlooptijden voor onze producten en dan draagt een korter offertetraject daaraan bij.”

Edwin: “het offerteproces is zeker iets waaraan we kunnen werken. Het mooiste van het mogen bijdragen aan dit soort projecten, is echt toegevoegde waarde kunnen leveren door de klant volledig te ontzorgen. Je denkt zoals altijd mee met de klant, maar je biedt oplossingen aan die niet conventioneel zijn. Je wordt min of meer gedwongen om nog meer innoverend te denken in oplossingen, omdat snelheid, maar ook het plan van eisen waaraan je moet voldoen dat optimaal van je vragen. Buiten de comfortzone denken, buiten de gebaande paden, dat maakt dit soort opdrachten, maar zeker branches zoals de zorgsector zo ontzettend interessant en leerzaam. Uiteindelijk gaat het om een stuk ontzorging. Dat moet de kracht zijn in onze samenwerking.”