fbpx

Een gezond leef- en werkklimaat in zorginstellingen: van levensbelang

Of we nu te maken hebben met een ziekenhuis, verpleeghuis, artsenpraktijk of revalidatiecentrum: zeker in zorginstellingen is het belangrijk om een gezond leef- en werkklimaat te creëren met de juiste temperatuur, voldoende ventilatie en gereguleerde luchtvochtigheid. Dat geldt niet alleen voor patiënten, die vaak kwetsbaar zijn, maar zeker ook voor medewerkers.

Verschillende ruimtes binnen bijvoorbeeld een ziekenhuis vragen om verschillende binnenklimaten. Zo vraagt de luchtbehandeling in een operatiekamer om de mogelijkheid tot lokale inregeling. Hiermee worden bijvoorbeeld aandoeningen als wondinfecties na operaties voorkomen. Maar niet alleen de patiëntenpopulatie in een ziekenhuis heeft baat bij een optimaal ingeregeld klimaat. Ook het verzorgend personeel profiteert ervan. Het behoeft geen betoog dat medisch personeel gebaat is bij een optimaal klimaat om in te werken. Artsen en verpleegkundigen moeten scherp kunnen blijven om op een gezonde en verantwoorde manier hun taken uit te kunnen voeren.

Installatie en inregeling van klimaatinstallaties in zorggebouwen: specialistenwerk

De grote variatie in ruimtes binnen zorginstellingen maakt het uitvoeren van een klimaatproject binnen het zorgdomein niet eenvoudig. Tijdens de engineering van klimaatinstallaties moet rekening gehouden worden met al die verschillende ruimtes en met sterk uiteenlopende gebruikswensen, die soms heel specifiek zijn.

De luchttechnische componenten van een klimaatsysteem in een zorgomgeving moeten goed bereikbaar zijn voor onderhoud en dus op een goed bereikbare plek geïnstalleerd worden. Dat is met name in een medische omgeving belangrijk. Om de lucht binnen zuiver en schoon te krijgen moet deze vanaf het begin van het proces behandeld en steriel gemaakt worden. De luchtbehandelingskast is dus in deze projecten een vitaal onderdeel in de installatie. Ook dienen de verdere luchtkanalen en luchttechnische componenten schoon aangeleverd en geïnstalleerd te worden. Voor speciale, zogeheten cleanrooms die bijvoorbeeld in laboratorium ruimtes aanwezig zijn, is zelfs nog uitgebreidere voorbereiding en verpakking nodig in verband met bijzondere steriliteitseisen.

Kortom: installatie en inregeling van klimaatinstallaties in zorgomgevingen is specialistenwerk door het bijzondere gebruikskarakter van de gebouwen waarin deze toegepast worden.

Adviseur: let op de regels

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, een onderdeel van het Ministerie van VWS, houdt toezicht op de veiligheid en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Zij onderzoeken de kwaliteit van de zorg in de breedste zin van het woord. Zo toetsen zij onder meer de luchtbeheersing op operatie-afdelingen. Belangrijk voor u om hiermee rekening te houden bij uw advisering over klimaatinstallaties in een ziekenhuisomgeving: Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling


De Schilt bedrijven realiseren een optimaal binnenklimaat in zorggebouwen

Onze ervaring en inzet binnen de zorgsector is uitgebreid te noemen. De laatste jaren hebben wij deelgenomen aan veel (ver)bouwprojecten van kleinere tot grotere zorginstellingen. Zo hebben wij de klimaatinstallaties van onder andere het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gerealiseerd.

Wij produceren zelf luchtkanalen en kunnen snel en efficiënt luchttechnische componenten van marktleider TROX uit voorraad leveren, ook geschikt voor cleanrooms. Met de luchtbehandelingskasten en filters van TROX en de expertise van onze airconditioningspecialisten zorgen wij voor schone lucht op de gewenste temperatuur. Onze eigen serviceafdeling reageert snel op storingen of defecten en wij zorgen ervoor dat filters schoon blijven en tijdig vervangen worden. Zeker belangrijk voor klimaatinstallaties in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties waar de aandacht voor de gezondheid van mensen centraal staat.


Gerelateerde projecten:
  • schilt_001
    Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
  • schilt_Schilt_Diakonessen_z.h.s.__196A1130
    Diakonessen, Utrecht
  • schilt_Schilt_UMC__196A1031
    UMC, Utrecht

Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in de producten en/of diensten van Schilt,
vraag dan informatie aan via onderstaand formulier.

Leo 't Jong

Leo 't Jong

Addy Buijserd

Addy Buijserd