fbpx

Gezond sporten in een sportaccommodatie met een gezond binnenklimaat

Meer dan de helft van alle Nederlanders boven de vier jaar sport op wekelijkse basis (54%, bron: CBS). Het is daarom niet vreemd dat een inwoner van ons land gemiddeld binnen 800 meter van zijn woning een sportaccommodatie treft. Goede ventilatie in sportscholen en andere sportaccommodaties is daarom zeer belangrijk, zowel voor als tijdens en na het beoefenen van een sport. 

Door de lichamelijke inspanningen die mensen in een zwembad of sporthal leveren is er in dergelijke gebouwen constant behoefte aan schone, verse en zuurstofrijke lucht. Om daarnaast een optimale prestatie mogelijk te maken zal die lucht ook nog eens een optimale temperatuur moeten hebben. Voor de ene ruimte betekent dit dat er gekoeld moet worden, in de andere ruimte is juist behoefte aan verwarming van de lucht. In sommige ruimtes in een sportaccommodatie is zelfs behoefte aan een variabel klimaat. Zo moet bijvoorbeeld in een kleedkamer rekening gehouden worden met steeds wisselende niveaus van luchtvochtigheid (de douche staat immers niet constant aan). Bovendien wordt een sporthal bijvoorbeeld alleen verwarmd op de juiste temperatuur als erin gesport wordt. Het zou immers zonde van de energie zijn om die constant te verwarmen.

Ook de ruimtes in sportaccommodaties die niet direct met het sporten zelf te maken hebben vragen om een specifieke aanpak. In sportkantines kan bijvoorbeeld de bezetting flink variëren. Op piekmomenten zijn er soms heel veel mensen aanwezig, maar op momenten dat het minder druk is moeten temperatuur en luchtvochtigheid ook aangenaam zijn.

Installateurs en sportaccommodaties: wat is belangrijk om op te letten?

Binnen een sportaccommodatie hebben de verschillende ruimtes hun eigen kenmerken en behoeften als het gaat om het binnenklimaat. Dat is een uitdaging bij het ontwikkelen en ontwerpen van het klimaatsysteem. De klimaatinstallatie moet in staat zijn om verschillende ruimtes op basis van zeer uiteenlopende behoeftes te kunnen bedienen. Denk hierbij aan temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie. Voor deze verschillen moeten passende oplossingen bedacht worden binnen de klimaatinstallatie.

De intensiteit van het gebruik van ruimtes vraagt om flexibiliteit en mag niet ten koste gaan van de duurzaamheid en het energieverbruik van de installatie. Een innovatieve oplossing zoals warmteterugwinning kan ingezet worden om het energieverbruik binnen de perken te houden en toch een aangenaam sportklimaat te creëren.

Om het vraagstuk tussen ruimtes met verschillende klimaatwensen, bezettingsgraden en duurzaamheid goed op te lossen in een sportaccommodatie, is het belangrijk om een installatie aan te leggen waarin in alle onderdelen met elkaar samen kunnen werken en vol in waarde kunnen worden ingezet. Vanaf de luchtbehandelingskast tot en met de verdeelroosters.

Met het oog op de genoemde steeds wisselende bezetting en klimaateisen van afzonderlijke ruimtes in sportaccommodaties is het belangrijk voor u als installateur de kwaliteit van de klimaatinstallatie hoog op de agenda te zetten bij opdrachtgevers. Het bijzonder intensieve gebruik en de veelvuldige in- en uitschakeling van de installatie per ruimte zouden onderwerpen van gesprek moeten zijn. Vanzelfsprekend wenst iedere opdrachtgever een storingsarme klimaatinstallatie, die gebruiksvriendelijk en eenvoudig te repareren is.

Niet zelden zijn sportaccommodaties onderdeel van bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum, waarin ook andere partijen gehuisvest zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een gebouw met woon-, recreatie- én sportvoorzieningen. Het kan een voordeel zijn om in een dergelijk geval de klimaatinstallatie gezamenlijk te
realiseren. Dit biedt de leverancier, installateur en opdrachtgever zowel commerciële voordelen als een hoogwaardige klimaatinstallatie afgestemd op de verschillende eindgebruikers.

Adviseren m.b.t. sportaccommodaties: veel factoren om rekening mee te houden

Als u als adviseur betrokken bent bij de ontwikkeling van een sportaccommodatie, dan heeft u met veel factoren rekening te houden die van invloed zijn op de uiteindelijk te kiezen oplossing. Bij een sportaccommodatie is in de regel een “recht-toe-recht-aan” klimaatinstallatie dan ook niet aan de orde.

Zo is onder meer de locatie van de accommodatie van belang. Bij een sportaccommodatie naast een drukke (snel)weg zullen bijvoorbeeld andere eisen aan de klimaatinstallatie gesteld worden dan aan een sporthal die langs een rustige weg ergens buiten de bebouwde kom ligt. In het eerste geval zal er mogelijk verhoogde aandacht moeten zijn voor de vraag hoe van buitenaf zuivere lucht in het gebouw gebracht kan worden in een omgeving die vergeven is van uitlaatgassen en andere vervelende stoffen. Wellicht is in dat geval extra filtering van de buitenlucht nodig. Dat is in het tweede voorbeeld duidelijk niet of minder aan de orde.

Daarnaast zult u bij de advisering bijvoorbeeld ook in kaart moeten brengen welke typen sporters in de meeste gevallen gebruik maken van de accommodatie. Een simpel voorbeeld hiervan is een sportschool, waar de beoefening van duursporten en krachtsporten door elkaar heen lopen. Een duursporter zal meer verwarmen door de inspanning en dus behoefte hebben aan koele lucht. Een krachtsporter heeft juist tussen zijn inspanningen door veel rust en wil dan niet te veel warmte op zijn spieren verliezen. Een ander voorbeeld is een zwembad met een hoge luchtvochtigheid en speciale temperatuurwensen. Kortom, sportaccommodaties zijn specialistenwerk waar alle relevante aspecten goed in ogenschouw genomen moeten worden zodat u kunt komen tot een passend klimaatadvies aan uw opdrachtgever.


Ventilatie sportscholen en andere sportaccommodaties: de Schilt Bedrijven zijn erin gespecialiseerd

Onze expertise op het gebied van o.a. ventilatie in sportscholen en andere sportaccommodaties is veelomvattend. De Schilt Bedrijven hebben al voor vele sporters het comfortabel uitoefenen van hun sport mede mogelijk gemaakt. De Schilt Bedrijven hebben dan ook ruime ervaring met hoogwaardige klimaatsystemen voor zwembaden, sportscholen en multifunctionele centra waarbinnen sportfaciliteiten een plaats hebben. Altijd vanuit de visie dat de belangrijkste brandstof voor een atleet in de lucht zit en zuurstof in optima forma tot de sporter genomen moet kunnen worden worden.

Onze brede ervaring met sportaccommodaties zetten we in om voor ieder project en elke sportbehoefte een passende klimaatinstallatie te ontwerpen, leveren, installeren en in gebruik te stellen.

Gerealiseerde projecten waaraan de Schilt Bedrijven hebben bijgedragen zijn onder meer Omnisport Apeldoorn, KNVB Zeist en de Johan Cruijff ArenA Amsterdam.

Wilt u meer weten over een gezond binnenklimaat en goede ventilatie in sportscholen en andere sportaccommodaties? En hoe u ervoor zorgt dat het ventilatiesysteem in een sportaccommodatie op orde is? In onze handige ventilatiewijzer vindt u handvaten om aan de slag te gaan met het binnenklimaat in sportlocaties.

Gerelateerde projecten:
  • De Schilt Bedrijven realiseerden een gezond binnenklimaat voor Omnisport Apeldoorn
    Omnisport, Apeldoorn
  • schilt_Schilt_KNVB__196A1112
    KNVB, Zeist
  • schilt-johan-cruijff-arena
    Johan Cruijff ArenA
Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in de producten en/of diensten van Schilt,
vraag dan informatie aan via onderstaand formulier.

Leo 't Jong

Leo 't Jong

Addy Buijserd

Addy Buijserd