fbpx

Distributiecentra en klimaatsystemen: veel om op te letten

De sterke opkomst van e-commerce activiteiten in de laatste jaren en de veranderingen binnen de retail zorgen voor veel nieuw- en verbouw van distributiecentra. Op dit moment is de (ver)bouw van distributiecentra in Nederland op een hoogtepunt. Het voordelige belastingklimaat, de gunstige ligging van ons land in West-Europa en de uitmuntende infrastructuur maken de vierkante meters bouwgrond op dit moment zeer gewild. De vierkante meters worden schaarser en dus springen bedrijven die willen investeren in een nieuw distributiecentrum er nu in en kopen grond aan om te bouwen. In de laatste 5 jaar is er zodoende maar liefst ruim 2 miljoen m2 bijgebouwd, wat neerkomt op zo’n 30 nieuwe (mega)distributiecentra.

Klimaatinstallaties in dergelijke grote distributiecentra moeten voldoen aan specifieke eisen, waarbij er veel aspecten zijn om op te letten:

  • Vaak gaat het bij distributiecentra om enorm grote gebouwen, die vrijwel altijd bestaan uit verschillende (grote) ruimtes, maar ook om ingesloten ruimtes. Dat vraagt om relatief zware installaties en een extra vraag naar verse lucht, om ook de leefbaarheid in de binnenruimtes te kunnen waarborgen.
  • De meeste ruimtes bevatten veel apparatuur en verlichting, wat invloed heeft op de temperatuur in het distributiecentrum en daarmee op de inregeling van het klimaatsysteem.
  • Distributiecentra zijn vaak 24/7 in gebruik, waardoor de klimaatinstallatie de ruimtes continu op een aangename temperatuur moet houden, zodat de medewerkers hun werk goed, snel en efficiënt kunnen doen.
  • In het geval er specifieke toepassingen zijn, komt het voor dat er speciale klimaateisen zijn waar de installaties aan dienen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een distributiecentrum voor versproducten, waar een constante temperatuur en extra koeling nodig zijn om de producten vers en fris te houden.
  • De realisatie van een stabiele luchtvochtigheid is meestal ook van belang om rekening mee te houden als het gaat om de klimaatinstallaties in een distributiecentrum. Producten of verpakkingen die (lange of soms ook korte tijd) blootgesteld worden aan een te hoge luchtvochtigheid, kunnen beschadigd raken en daardoor hun commerciële waarde verliezen.

 

UPS Distributiecentrum Eindhoven

 

Klimaatinstallatie in een distributiecentrum: een uitdaging voor de installateur

De snel groeiende vraag naar distributiecentra-faciliteiten zorgt ervoor dat de bouwdruk hoog is. De planning en organisatie rondom de engineering, productie, levering, montage en inbedrijfstelling van een klimaatinstallatie levert daardoor een stressgevoelig proces op, waarbij de installateur een sleutelrol heeft. Deze situatie vraagt om strak georganiseerde processen, waarbij de componenten en systemen in klimaatinstallaties nauw op elkaar aansluiten en gemakkelijk met elkaar samen kunnen werken, zodat de vaart in het bouwproces gehouden kan worden.

 

Adviseurs: let op de mindset die in een distributiecontext heerst

De eisen die aan het klimaatcomfort worden gesteld zijn uiteraard afhankelijk van wat er precies in het distributiecentrum gebeurt en op welke manier het distributiecentrum functioneert. Een belangrijke factor voor de adviseur om rekening mee te houden. Binnen het distributiecentrum zijn alle installaties, de ruimtes, het personeel en de processen, ingesteld op een zo efficiënt mogelijke manier van werken en presteren. In een notendop gaat het erom dat het product dat het distributiecentrum binnenkomt, daar zo snel mogelijk weer in een goede staat uit gaat. Op deze doelstelling is alles binnen en rondom het centrum ingesteld en ingeregeld. Dat geldt dus zeker ook voor de ondersteunende systemen, zoals de klimaatinstallaties. Als adviseur is het belangrijk om deze mindset in het achterhoofd te houden bij het formuleren van het advies, zodat daarin een optimale aansluiting bij de behoeften van de opdrachtgever gerealiseerd wordt.

Een paar voorbeelden…

Volgens de geschetste gedachtengang is bijvoorbeeld de warmte in een distributiehal over het algemeen minder belangrijk als er weinig mensen aan het proces deelnemen, wat dus kan betekenen dat er in zo’n situatie minder koeling nodig is. Wel moet er dan weer gekeken worden naar de temperatuur waarbij de machines goed kunnen blijven functioneren en niet oververhit kunnen raken. Uiteraard is het daarbij ook van belang om te kijken naar wat voor soorten producten gedistribueerd worden en of er aanvullende eisen gesteld worden aan de klimaatinstallatie. Zodat het product het centrum in optimale staat weer kan verlaten. Een uitgebreid vooronderzoek waarin vastgesteld wordt op welke manier, op welke momenten en voor welke producten het distributiecentrum gebruikt wordt is daarom van groot belang.

Als voortvloeisel uit het efficiëncy-denken door eigenaren van distributiecentra komt meestal al snel het onderwerp duurzaamheid naar voren. Binnen distributiecentra is in de regel veel energie nodig voor de primaire processen en wil men optimaal besparen, door de ondersteunende installaties zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Met name hergebruik van energie en warmte is dan ook een belangrijk installatiespeerpunt bij de exploitatie en het beheer van distributiecentra. Er wordt immers vaak veel warmte (door processen) en energie verspeeld. Als adviseur is het goed om gedetailleerd in kaart te brengen hoe en waar het klimaatsysteem eraan kan bijdragen dat de duurzaamheid van het gebouw wordt vergroot.


Het binnenklimaat in distributiecentra en de Schilt bedrijven

Waar in de afgelopen tijd distributiecentra als paddestoelen uit de grond schieten, worden de Schilt bedrijven vaak gevraagd bij het realiseren van de klimaatinstallaties. Door het gebruik van alleen de best geteste, gewaardeerde en in de markt bekende merken en producten realiseren wij telkens weer installaties die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van efficiēncy, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Onze projectleiders weten wat er nodig is gelet op de vrijwel altijd hoge tijdsdruk van een project als het (ver)bouwen van een distributiecentrum. Vaak is er sprake van een acute behoefte aan meer capaciteit om een uitmuntende installatie neer te zetten. Met de beschikking over een eigen productielijn van rechthoekige kanalen, een uitgebreide voorraad in het magazijn met ronde kanalen en luchttechnische componenten van marktleider TROX én de knowhow van de airconditioning experts kunnen onze projectleiders elk project aan. De Schilt bedrijven hebben ongetwijfeld mede daarom ook vele mooie distributiecentra mogen realiseren. Een van de meest in het oog springende projecten is het UPS Distributiecentrum bij Eindhoven.


Gerelateerde projecten:
  • ups-eindhoven
    UPS Distributiecentrum, Eindhoven
Persoonlijk advies

Bent u geïnteresseerd in de producten en/of diensten van Schilt,
vraag dan informatie aan via onderstaand formulier.

Leo 't Jong

Leo 't Jong

Addy Buijserd

Addy Buijserd