fbpx

Een airco onderhouden: waarom is het zo belangrijk?

Na het in bedrijf stellen van een aircosysteem is het zaak om deze zo lang en energiezuinig mogelijk te laten draaien. Om dit te realiseren zullen er onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het controleren van de koudemiddelinhoud, het controleren van de condensafvoer en het desinfecteren van de units. In dit blogbericht leest u waarom een airco onderhouden zo belangrijk is, hoe een onderhoudsbeurt eruit ziet en wat u zelf kunt doen om uw aircosysteem in topconditie te houden!


Wat levert onderhoud aan een airco op?

Het behouden van een optimaal rendement

Om ervoor te zorgen dat uw aircosysteem lang mee gaat zal de airco onderhouden moeten worden. Wanneer dit niet gebeurt kan de airco vervuild raken, waardoor hij bijvoorbeeld zijn warmte minder goed kwijt kan. Dit heeft als resultaat dat de airco meer moeite moet doen om een bepaalde capaciteit te halen, wat u als gebruiker vervolgens terugziet aan de energierekening. In het ergste geval kan uw airconditioningsysteem de gewenste temperatuur niet halen en kan de airco waterlekkages veroorzaken of in storing gaan.

Een airco is gevuld met chemisch koudemiddel wat verantwoordelijk is voor het proces van verwarmen en koelen. De molecuulstructuur van een koudemiddel is heel klein en de doordringbaarheid is vele malen groter dan die van lucht. Koudemiddel heeft dus simpelweg een kleiner gaatje nodig om te ontsnappen. Omdat het onder hoge druk staat en een airco bewegende onderdelen bevat is er altijd een kleine kans dat dit daadwerkelijk gebeurd. Zo’n lek hoeft u niet gelijk door te hebben: als het lek heel klein is, kan het wel een jaar duren voor die leeg is. Zodra de airco te weinig koudemiddel bevat gaat de airco echter gewoon iets harder draaien zodat hij alsnog warme of koude lucht levert.

Naast dat dit meer energie kost creëert het ook andere problemen. Bij een tekort aan koudemiddel kan een airco zijn eigen compressor niet goed meer koelen. De compressor, die ook zorgt voor het olietransport in het systeem, zal hierdoor sneller slijten en de airco minder goed smeren. Wanneer het tekort aan koudemiddel pas na langere tijd wordt vastgesteld, zullen de componenten in de airco dus al deels versleten zijn. Mocht een airco uiteindelijk defect raken ten gevolge van niet uitgevoerd onderhoud kan dit er bovendien voor zorgen dat u geen aanspraak maakt op de garantie.

Het waarborgen van een hoge luchtkwaliteit

Een aircosysteem is tijdens het gebruik altijd een beetje vochtig aan de binnenkant. Dit is onlosmakelijk verbonden met het produceren van koude lucht. Als de airco niet goed wordt onderhouden kunnen zich daar algen of schimmels nestelen. Door de airco te laten reinigen en desinfecteren kan dit worden voorkomen en ademt u ‘gewoon’ schone, frisse lucht in.

Een airco onderhouden kan verplicht zijn

Het koudemiddel in een airco is in een bepaalde mate milieubelastend. Boven een bepaalde hoeveelheid koudemiddel bent u daarom verplicht airco onderhoud uit te laten voeren. Hoewel die grens vroeger heel vastomlijnd was, is dit inmiddels afhankelijk van het soort koudemiddel dat uw airco bevat. Elk koudemiddel heeft een GWP (uitgedrukt in CO2eq) en dat getal bepaalt per koudemiddel soort wat de maximale hoeveelheid is om onder die verplichting te vallen.

Bevat uw airco koudemiddel 410a? Dan is de kans groter dat u verplicht bent om onderhoud uit te laten voeren dan wanneer uw airco een milieuvriendelijker koudemiddel als R32 bevat. Het ene middel is namelijk veel belastender dan het andere. Voornamelijk bedrijfspanden krijgen te maken met verplicht onderhoud, bij installaties in woningen komt dit een stuk minder vaak voor.

Hoe ziet een onderhoudsbeurt eruit?

Om de levensduur van een airconditioningsysteem te verlengen zijn er verschillende werkzaamheden die moeten worden verricht. Wegens de complexe techniek van een klimaatinstallatie mag het merendeel van de handelingen alleen worden uitgevoerd door specialisten die hiertoe bevoegd zijn. De specialisten van de Schilt bedrijven komen graag bij zowel woningen als bedrijfspanden langs om verschillende metingen te doen en uw installatie van A tot Z te reinigen. De onderhoudsbeurt omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • controle algemene werking;
 • controle elektrische aansluiting;
 • reinigen luchtfilter;
 • controle condensafvoer en condensopvangbak;
 • reinigen verdamper en condensor;
 • desinfecteren verdamper;
 • controle koudemiddelinhoud;
 • controle dichtheid klimaatsysteem;
 • reinigen ventilator;
 • controle opstelling buitendeel;
 • reinigen behuizingen.

Van de bovenstaande werkzaamheden maken we een koeltechnische (meet) rapportage, om deze vervolgens te noteren in het aanwezige logboek. In het logboek staan verslagen opgenomen van alle interventies en onderhoudsbeurten. Zo kunt u deze documenten eenvoudig en overzichtelijk overleggen bij een eventuele controle door de milieudienst.

Op basis van de installatie en uw wensen adviseren wij u om jaarlijks of één keer per twee jaar een onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Bij de meeste airco’s in woningen volstaat één onderhoudsbeurt per twee jaar, terwijl dit bij bedrijfspanden vaak jaarlijks gebeurd. Uiteindelijk is de keuze natuurlijk geheel aan de klant. Kiest u voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt en blijkt dit later toch niet de juiste keuze te zijn? Dan adviseren wij u om over te gaan op één keer in de twee jaar. Andersom geldt: komen onze monteurs na twee jaar bij uw pand langs en is uw airco wel erg vies geworden, dan zullen wij u suggereren om uw airco jaarlijks te laten controleren. Zo gaan we samen op zoek naar de beste oplossing.

Na het afsluiten van een onderhoudscontract wordt de garantie van uw installatie verlengd van 3 naar 5 jaar, mits het contract is afgesloten binnen één jaar na montagedatum. Onze planning houd bij wanneer uw aircosysteem toe is aan een onderhoudsbeurt, waardoor u volledig wordt ontzorgd rondom uw installatie.

Wat kunt u zelf aan onderhoud doen?

Er zijn ook een aantal dingen die u zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat de installatie optimaal werkt. Uiteraard vormen deze werkzaamheden ook een onderdeel van de onderhoudsbeurt die wij bij uw klimaatinstallatie uitvoeren.

Een aantal factoren kunnen erop duiden dat onderhoud nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verminderde capaciteit of een airco die meer geluid produceert. Toch kan een airco ook aan onderhoud toe zijn zonder extra geluid te produceren. Het is hoe dan ook slim om de filter zo nu en dan schoon te maken.

 • begin met het verwijderen van de filter en maak deze stofvrij met een stofzuiger. Vervolgens kunt u de filter uitspoelen onder de kraan;
 • houd de ommanteling van de unit schoon en neem deze af met een licht vochtige doek;
 • de lamellen van de uitblaasopening kunnen voorzichtig worden afgenomen;
 •  zorg ervoor dat er geen objecten direct voor de luchtuitblaas worden geplaatst, zodat de koele of warme lucht een vrije uitstroom behoudt.

Het onderhoudscontract van de Schilt bedrijven

Veel van onze opdrachtgevers kiezen voor de voordelen van een op maat gemaakt onderhoudscontract. Na het afsluiten van dit contract nemen wij al uw zorgen uit handen en bent u zelf niet aangewezen op het schoonhouden en in bedrijf houden van uw klimaatinstallatie.

Schilt Airconditioning is gecertificeerd (BRL 100) voor het uitvoeren van installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw airconditioninginstallatie en staat ingeschreven onder het STEK registratienummer S0169.

We beschikken over een team specialisten dat accuraat en kundig preventief onderhoud uitvoert. Al onze servicemedewerkers beschikken over de juiste opleidingen en trainingen en zijn gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor personen (BRL 200).

Het onderhoudscontract stellen we samen met u op om wettelijke bepalingen, omgevingsfactoren en vooral uw specifieke eisen en wensen hierin te verwerken.

Wilt u meer weten over de onderhoudscontracten van de Schilt bedrijven of wilt u een onderhoudscontract afsluiten? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

Neem contact op met Schilt Airconditioning

Jan de Man

Jan de Man

Joost Roeland

Joost Roeland

Ricardo Rozendaal

Ricardo Rozendaal