fbpx

Ventilatie en airconditioning bij coronavirus verspreiding

‘Blijf zoveel mogelijk binnen.’ Dat is het advies dat we de afgelopen maanden veel horen en opvolgen. Op deze manier zouden we minder gevaar lopen om besmet te raken en minder snel anderen besmetten met het coronavirus. Maar is binnen blijven wel veilig? Er wordt in de media veel geroepen over het belang van ventileren en de ‘gevaren’ van airconditioningsystemen. Wat is waar en wat niet als het gaat om coronavirus verspreiding?

coronavirus verspreiding
coronavirus verspreiding: ventilatie en airconditioning

Bewust ventileren

Bij ventileren wordt de ruimtelucht ververst. De vervuilde lucht wordt afgevoerd en de schone, verse lucht wordt aangevoerd. De meest simpele manier is om zelf ramen en deuren open te zetten, maar mechanische ventilatie levert in de regel een beter resultaat op.

Luchtkwaliteit

Een slechte luchtkwaliteit kan ernstige gezondheidsklachten geven zoals longaandoeningen, slaapproblemen, concentratieverlies en neurologische klachten. Luchtkwaliteit is echter een ruim begrip en een goede luchtkwaliteit is van veel verschillende factoren afhankelijk. Voor een goede gezondheid van mens en dier is o.a. het volgende van belang:

  1. De lucht moet schoon zijn, d.w.z. vrij van verontreinigingen, fijnstof, aerosolen etc.
  2. De luchtvochtigheid moet in het optimale gebied liggen, tussen ca. 45% en 60% relatieve vochtigheid.
  3. De luchttemperatuur moet in een aangenaam gebied liggen, niet te koud maar vooral ook niet te warm.

Ventileren heeft voornamelijk betrekking op punt 1, schone lucht. En dat is een belangrijk gegeven in de huidige Covid-19 pandemie. Via de media wordt er al ruim aandacht aan besteed, want ventileren lijkt belangrijker dan ooit.

Coronavirus: verspreiding via de ruimtelucht

Door slechte ventilatie blijven virusdeeltjes langer dan nodig in de ruimtelucht aanwezig. Coronavirus verspreiding vindt plaats door hoesten, niezen, schreeuwen, zingen of door simpelweg met elkaar te praten. U kunt zich wel voorstellen dat op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen en waar onvoldoende geventileerd wordt, het besmettingsrisico hoog is. Mondkapjes en de anderhalve meter afstand blijken over het algemeen een goede maatregel, maar onderzoek heeft ondubbelzinnig aangetoond dat intensieve (mechanische) ventilatie in hoge mate kan bijdragen aan vermindering van het besmettingsrisico. In een goed geventileerde ruimte wordt de hoeveelheid virusdeeltjes al binnen 30 seconden gehalveerd, terwijl in een slecht geventileerde kamer virusdeeltjes soms tot wel negen minuten blijven hangen. Hier valt dus nog erg veel winst te behalen!

Energiezuinige ventilatiesystemen

Zoals hierboven aangegeven, kan het openzetten van ramen en deuren al een eerste stap in de goede richting zijn. Nu is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. Dan moet er aanvullend mechanisch geventileerd worden, waarbij schone lucht van buiten wordt aangezogen en de vervuilde ruimtelucht geforceerd wordt afgevoerd. Om dit op een energiezuinige wijze te doen kunt u dit combineren met warmteterugwinning. Ook koeling en verwarming kunnen met een dergelijk systeem worden gecombineerd. In dat geval kunnen we spreken van een gezonde en tevens duurzame win-win-situatie.

Hoe zit het met airconditioning?

Deze zomer worden er in Nederland weer hele warme dagen verwacht. De airconditioningsystemen zullen waarschijnlijk overuren gaan draaien, maar mag dat eigenlijk wel? Er zijn verschillende berichtgevingen waarin onderzoekers zeggen dat airconditioning de verspreiding van het coronavirus in de hand werkt en de kans op besmetting vergroot. Het RIVM meldt echter dat dit niet het geval is. Wanneer u besluit uw airconditioningsysteem aan te zetten, zorg er dan wel voor dat het goed is onderhouden. Extra reinigen van het airconditioningsysteem is dan niet nodig. Hier vindt u meer  informatie over de onderhoudscontracten van de Schilt bedrijven.

Advies coronavirus verspreiding

De Schilt bedrijven bezitten de juiste kennis en ervaring om mee te denken in het vinden van een juiste ventilatie-oplossing, al dan niet gecombineerd met koeling en/of verwarming. Heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Werkt u vanuit huis? Ook dan is ventileren in deze tijden extra belangrijk. In dit blog vindt u zes tips over hoe u goed geventileerd uw werkdag doorkomt.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen na het lezen van dit blog? Neem dan contact op met de specialisten van de Schilt bedrijven.