fbpx

Het belang van goede luchtkwaliteit op kantoor en in andere ruimtes

Gezonde, frisse en aangename lucht is van groot belang voor een prettige (werk)omgeving. Toch blijkt de luchtkwaliteit op kantoor lang niet altijd op orde te zijn met alle vervelende gevolgen van dien. Zo kunnen er bijvoorbeeld gezondheidsklachten als hoofdpijn, benauwdheid, dufheid of droge ogen optreden. Wat is goede luchtkwaliteit? Hoe meet u de huidige luchtkwaliteit? En wat kunt u doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? U leest er alles over in dit blog.

Luchtkwaliteit is één van de drie factoren die bijdragen aan een gezond en prettig binnenklimaat. In dit artikel bespreken we hoe de drie factoren (luchtvochtigheid, temperatuur en luchtkwaliteit) samenkomen.

Waarom is goede luchtkwaliteit zo belangrijk?

De lucht die we inademen, en nodig hebben om te functioneren, bestaat voor zo’n 78% uit stikstof en 21% uit zuurstof. Ook bevat deze lucht nog wat waterdamp en andere gassen zoals Argon. De samenstelling van de lucht is over het algemeen constant, maar toch is het mogelijk dat in bepaalde situaties de luchtkwaliteit verandert. Een voorbeeld hiervan is een afgesloten ruimte met de bezetting van ademende mensen. Hierdoor neemt de hoeveelheid CO₂ (koolstofdioxide) toe. Op kantoor of in een andere ruimte waar mensen aanwezig zijn, bestaat de kans dat slechte luchtkwaliteit zorgt voor allerlei gezondheidsklachten zoals branderige ogen, hoofdpijn, irritatie van luchtwegen en concentratieproblemen.

Welke factoren spelen een rol bij de luchtkwaliteit op kantoor en in andere ruimtes?

De hoeveelheid (ultra)fijnstof in de lucht

Fijnstof is de verzamelnaam voor alle deeltjes die in de lucht rondzweven en kleiner zijn dan 10 micrometer in doorsnede (0.01 mm). Verkeer, industrie, landbouw en huishoudens zijn de belangrijkste bronnen van fijnstof.

Ultrafijnstof maakt onderdeel uit van fijnstof en bestaat uit deeltjes die kleiner dan 0,1 micrometer in doorsnede (0.0001 mm) zijn. Ultrafijnstof ligt behoorlijk onder een vergrootglas op dit moment. Uit onderzoek blijkt namelijk dat door de juiste combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de juiste afmetingen van de particles in een ruimte er een vochtlaagje kan ontstaan op de ultrafijnstofdeeltjes. Op deze manier verspreit een virus, zoals de afgelopen jaren het coronavirus, zich.

Het terugbrengen van fijnstof en ultrafijnstof is daarom belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld met ionisatietechniek. Met behulp van elektrische lading zorgt ionisatietechniek dat de lucht ontdaan worden van schadelijke deeltjes. Ionisatietechniek is een functie op luxe en professionele airco-installaties. Op deze manier zorgt een airco-installatie niet alleen voor een prettige temperatuur maar draagt het ook bij aan betere luchtkwaliteit op kantoor en in andere ruimtes. De mensen in de ruimte ademen schonere lucht in.

De CO2-concentratie

Een goede indicatie van de luchtkwaliteit in een ruimte is de CO2-concentratie. Als mensen verblijven in een niet-geventileerde ruimte loopt de CO₂ -concentratie op. Dit komt doordat mensen uitademen. Voor de CO₂ -concentratie in een ruimte geven de ARBO en RIVM middels kleuren heldere richtlijnen aan. 350 ppm (parts per million) is de ideale CO₂ -concentratie en is vergelijkbaar met het niveau van de verse buitenlucht. Let op: de lucht in een binnenruimte kan wel ververst worden, maar wordt nooit beter dan de verse buitenlucht.

De luchtkwaliteit van ‘verse’ buitenlucht is in een binnenstad lager dan in een landelijk gebied of een bosrijke omgeving. Tot en met 800 ppm staat voor een acceptabel niveau voor het binnenklimaat. Een ppm-waarde tussen de 800 en 1200 geldt als absoluut limiet voor de luchtkwaliteit in een binnenruimte. Bij een ppm-waarde van meer dan 1200 is ventileren echt noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Meer dan 2000 ppm is zelfs gevaarlijk en kan leiden tot gezondheidsklachten.

Luchtkwaliteit op kantoor - CO2-concentratie meterkaart

Ventilatie en luchtverversing

Zoals gezegd is ventileren bij een CO₂ -concentratie boven de 1200 ppm noodzakelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is ook een standaard vereiste in het Bouwbesluit bij het bouwen van een pand. Goede ventilatie is echter sowieso heel erg van belang voor een goede luchtkwaliteit. Door verontreinigde lucht af te voeren en schone verse buitenlucht de ruimte in te brengen creëert u betere luchtzuiverheid: luchtverversing door ventilatie. Alles over ventilatie op kantoor en in andere ruimten leest u hier.

Luchtvochtigheid, temperatuur, filtering en overige factoren

Verontreiniging zoals pollen, stof en andere luchtvervuiling haalt u met goede filtering uit de lucht. Dit draagt bij aan een betere luchtzuiverheid. Ook de temperatuur en luchtvochtigheid spelen een belangrijke rol. Deze twee factoren hebben we uitgebreid besproken in onze reeks rondom de vraag ‘Wat bepaalt een comfortabel binnenklimaat?’ In deze reeks nemen we het complete binnenklimaat onder de loep.

Overige factoren, zoals chemische luchtverontreiniging, gassen van buiten, een rottingsproces of schimmels en sporen van schimmels kunnen ook een rol spelen als het gaat om luchtkwaliteit. Oorzaken komen zowel van binnen als van buiten. Interne oorzaken zoals slechte ventilatie kunnen in de meeste gevallen opgelost worden met hulp van de Schilt Bedrijven.

CO2-concentratie en fijnstof meten

De CO₂ -concentratie is te meten met een weerstation of CO2-meter. Op een weerstation zijn de luchtvochtigheid, temperatuur en het CO₂ -gehalte vaak standaard gemakkelijk af te lezen. Om de fijnstof in een ruimte te meten maakt u gebruik van een professionele fijnstofmeter. Dit apparaat telt snel en nauwkeurig het aantal fijnstofdeeltjes in de lucht.

Hoe verbetert u de luchtkwaliteit?

  •  Ventileren
  • Vochtproblemen oplossen
  • Bronnen van verontreiniging zoals dode planten en volle vuilnisbakken verwijderen uit de ruimte.
  • Printapparaten in een aparte ruimte plaatsen

Conclusie: waarom draagt luchtkwaliteit bij aan een (on)prettig binnenklimaat?

Als de luchtkwaliteit op kantoor en in andere ruimtes niet op orde is door bijvoorbeeld een te hoog CO₂ -gehalte, teveel verontreinigende stoffen in de lucht of door slechte ventilatie, voelt deze lucht onaangenaam aan. Dit zorgt voor een minder prettige werkomgeving en leidt op termijn tot gezondheidsklachten voor u en uw medewerkers. Goede luchtkwaliteit is dus essentieel voor een comfortabel binnenklimaat en daarmee ook voor de productiviteit van uw medewerkers.


Luchtkwaliteit is één van de drie onderwerpen in onze reeks over de vraag ‘Wat bepaalt een comfortabel binnenklimaat?’. Een gezond en prettig binnenklimaat wordt namelijk altijd gerealiseerd door middel van de juiste combinatie van drie factoren: luchtvochtigheid, temperatuur en luchtkwaliteit. De pagina waarop we deze drie factoren bespreken en met elkaar verbinden vindt u hier.

Bent u benieuwd hoe u zelf een optimaal binnenklimaat creëert of heeft u vragen na het lezen van dit blog? Neem dan contact op met onze specialisten.

Neem contact op met de Schilt Bedrijven